Edukacija

Pravićemo kratke edukacije na temu sajta i blogova .
– Kako da napravite free sajt ?
– Kako da napravite blog ?
-Kako da napravite wix i weebly ?