Jolly5xpander-PERCEPCIJA STVARNOSTI

PERCEPCIJA STVARNOSTI
promenimo nacin razmišljanja za veći uspeh:
Ukoliko smo u prošlosti imali negativno iskustvo kod zubara, sigurno je da ćemo pre sledećeg susreta očekivati da osetimo bol. To je jednostavno pitanje učenja, odnosno dosadašnjeg iskustva sa određenim okolnostima. Jednostavno smo naučili da se u određenim situacijama dešavaju određene stvari.
Na to kako ćemo određene stvari doživeti obično utiče više faktora; prošlo iskustvo, psihičko stanje u kome se u datom trenutku nalazimo, informacije koje dobijamo od drugih osoba, i svakako, karakteristike same ličnosti. Svi ovi faktori ujedno utiču i na naše predviđanje razvoja određene situacije. Ukoliko smo u takvim okolnostima ranije doživeli nešto loše, a ako nam još i neko sa strane kaže da je imao slično iskustvo, velika je verovatnoća da ćemo usvojiti pesimističan stav. Ako uz sve ovo imamo i predispoziciju da svet posmatramo na negativan način, postoje svi preduslovi da stvorimo jedan opšti model pesimističnog pogleda na svet.
Da bismo promenili ovakav pogled, trebalo bi da utičemo na sve one faktore koji utiču na našu percepciju stvarnosti. Zamislimo studenta koji pokušava da donese odluku da li da napusti fakultet koji trenutno studira i da se prebaci na neki drugi fakultet. Kolege sa fakulteta koji trenutno studira ga odgovaraju rečima;“ Nema šanse da položiš prijemni. Mnogo je teško. Mali broj ljudi uspeva da se upiše.“. Ova osoba koja je bila potpuno sigurna u to da želi da studira taj fakultet počinje da sumnja u svoje sposobnosti da svoju želju ostvari.
Postoje situacije u kojima osobe oko nas mogu negativno da utiču tako što kreiraju negativna očekivanja ishoda u budućnosti. Osoba koja prima ovakve uticaje drugih često nije u mogućnosti da se odupre ubeđenju da neće uspeti u ostvarenju svojih zamisli. Automatski zauzima pesimističan stav prema ideji da pokuša da upiše fakultet koji toliko želi. Ne možemo se odupreti informacijama koje dolaze do nas od drugih ljudi, ali ono što možemo da uradimo jeste da proverimo da li je ona tačna. Treba imati na umu da pesimisti uvek više pažnje pridaju negativnim nego pozitivnim informacijama. Način na koji živimo je uvek rezultat informacija koje od drugih dobijamo, ali i načina na koji te informacije doživljavamo. Pesimista koji dobije dve potpuno kontradiktorne informacije, kao istinitu će prihvatiti onu koja pretpostavlja manju verovatnoću pozitivnog ishoda.
Važno je istaći da ljudi ne vole pesimiste, čak i kada samo teže takvom načinu mišljenja. Pesimisti se obično karakterišu kao mračni i „negativni“. Mnogo češče biramo za društvo one koji „misle pozitivno“, odnosno one od kojih možemo da očekujemo podršku i uverenje da smo sposobni da svoje ciljeve ostvarimo.
Najveći rizik koji nosi pesimističan način razmišljanja jeste propuštanje mogućnosti zahvaljujući uverenju da ne postoji mogućnost da se uspe.
Bilo bi lepo kada bismo svi imali pozitivnu viziju budućnosti i kada bismo se suočavali sa svim izazovima očekujući pozitivan ishod. Naravno, ovo nije ni malo lako ali, je vredno pokušati za Vaš uspeh.
19260590_414370325624300_2681802233490193850_n